top of page

Om Srf & Rex

Vad är Rex?

Rex är ett ramverk som etablerar grundläggande principer och riktlinjer för att leverera högkvalitativa redovisningstjänster i olika uppdrag. Det är obligatoriskt för Srf-Auktoriserade Redovisningskonsulter och deras team att följa Rex-standarden. Dess användning sträcker sig dock även till andra som strävar efter att tillämpa moderna arbetsmetoder och uppnå en hög nivå av kvalitet i sin redovisning.

 

Genom att följa Rex-standarden kan redovisningskonsulter och deras team säkerställa att deras arbete uppfyller de högsta professionella standarderna. Det innebär att de kan erbjuda sina kunder en pålitlig och kvalitativ service som uppfyller kraven och förväntningarna.

 

Rex-ramverket utgör en strukturerad metodik som omfattar olika aspekter av redovisningsarbetet, vilket inkluderar allt från planering och utförande till rapportering och dokumentation. Genom att följa Rex-standarden kan redovisningskonsulter säkerställa att deras arbete är enhetligt och att de använder bästa praxis inom branschen för att leverera värde till sina kunder.

 

Sammanfattningsvis är Rex ett värdefullt verktyg som bidrar till att säkerställa kvalitet och professionalitet inom redovisningsbranschen genom att fastställa standarder och riktlinjer för högkvalitativa redovisningstjänster.

REX

Rex – Svensk standard för

redovisningsuppdrag

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter® och redovisningsföretag arbetar enligt gällande branschstandard, Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag. Rex baseras på nordiska principer för redovisningstjänster och ersätter från januari 2018 den tidigare Reko-standarden. Rex tillämpas för att skapa hög kvalitet i uppdragen enligt konceptet ”rätt från början”.

Redovisningsbyrån Ekogruppens Logga
bottom of page